یک پردیس

masculine

agnus, i -m lamb

amicus, i -m friend

angelus, i -m angel

animus, i -m soul, spirit

annus, i -m year

apostolus, i -m apostle

campus, i -m plain, field

candidatus, i -m candidate

capillus, i -m hair

chorus, i -m choir

Christus, i -m Christ

cibus, i -m food

conservus, i -m companion (fellow-slave)

deaconus, i -m deacon

deus, i -m god

digitus, i -m finger

discipulus, i -m student, disciple

dominus, i -m lord

episcopus, i -m bishop

equus, i -m horse

erus, i -m master, owner

exercitus, i -m army

filius, i -m son

fumus, i -m smoke, vapor (fumes)

legatus, i -m legate; commander

locus, i -m place, occasion

ludus, i -m game, school

lupus, i -m wolf

malus, i -m bad-man

modus, i -m mode

murus, i -m wall

numerus, i -m number

oculus, i -m eye

parochus, i -m pastor (parish priest)

reus, i -m sinner, guilty one

romanus, i -m Roman (pl)

saccus, i -m sack, back

sanctus, i -m saint

servus, i -m servant

somnus, i -m sleep

sonus, i -m sound, noise

thronus, i -m throne

timidus, i -m timid-man

vicarius, i(i) -m vicar, substitute; sucessor

vicinus, i -m neighbor

feminine

agna, ae -f ewe lamb

aqua, ae -f water

aquila, ae -f eagle

ara, ae -f altar

avaritia, ae -f greed, avarice

basilica, ae -f basilica

cathadra, ae -f chair, throne, office

causa, ae -f cause, reason, motive

cena, ae -f dinner

columba, ae -f dove, pigeon

conscientia, ae -f conscience

corona, ae -f crown

creatura, ae -f creature

cura, ae -f concern, worry (fear)

delicia, ae -f pleasure, delight (usu. pl.)

disciplina, ae -f discipline, study

epistula, ae -f letter

familia, ae -f family

fenestra, ae -f window

forma, ae -f form, nature

frequentia, ae -f crowd

gloria, ae -f glory

Graecia, ae -f Greece

gratia, ae -f grace

Hispania, ae -f Spain

hora, ae -f hour, time

ignorantia, ae -f ignorance

ignoratia, ae -f ignorance

inimicitia, ae -f enmity, hostility

iracundia, ae -f passion (irascibility)

Italia, ae -f Italy

janua, ae -f door

latrina, ae -f toilet

lingua, ae -f language

littera, ae -f letter, books

luxuria, ae -f luxury; extravagance

materia, ae -f material, wood

memoria, ae -f memory; history

mensa, ae -f table

militia, ae -f campaign, military service

miseria, ae -f misery, distress

misericordia, ae -f mercy, compassion

norma, ae -f norm, standard

notitia, ae -f notice

nuptia, ae -f nuptials (pl)

patria, ae -f country, homeland

philosophia, ae -f philosophy

porta, ae -f gate, door

provincia, aw -f province

rixa, ae -f fight

Roma, ae -f Rome

rosa, ae -f rose

sancta, ae -f saint

sapientia, ae -f wisdom

schola, ae -f school

scientia, ae -f knowledge, science

scriptura, ae -f writing; scripture

sententia, ae -f opinion, sentiment, sentence

silva, ae -f forest, woods

stella, ae -f star

superbia, ae -f arrogance, pride

terra, ae -f earth

tuba, ae -f trumpet

turba, ae -f crowd, commotion

umbra, ae -f shade; shadow

venia, ae -f forgiveness

vespera, ae -f evening

villa, ae -f villa, estate

vita, ae -f life

neuter

adiumentum, i -n help, aid

adjutorium, i -n help, assistance

auxilium, i -n help, aid

bellum, i -n war

bonum, i -n the good, welfare

caelum, i -n sky, heaven

canticum, i -n song

cerebrum, i -n brain

commodum, i -n convenience

crepusculum, i -n twilight, dusk

decretum, i -n decree, decision; doctrine

donum, i -n gift

dubium, i -n doubt

elementum, i -n element, origin

exemplum, i -n example

experimentum, i -n experience; experiment

festum, i -n feast

fundamentum, i -n foundation

gubernaculum,, i -n helm, rudder

impedimentum, i -n impediment

imperium, i(i) -n empire; authority; command

incommodum,, i -n inconvenience, setback

indicium, -i n evidence, information, proof

institutum, i -n custom, institution

instrumentum, i -n tool, equiptment, instrument

iuramentum, i -n oath

locum, i -n place, point, site, position

malum, i -n evil

membrum, i -n member

mysterium, i(i) -n mystery

nummus, i -n coin, money

nuntium, i -n message, communication

oblectamentum, i -n delight, pleasure

officium, i -n duty; office

oppidum, i -n town, village

peccatum, i -n error, sin

periculum, i -n danger

praeceptum, i -n precept; teaching, command

praemium, i(i) -n prize, reward

principium, i(i) -n principle; beginning

proelium, i(i) -n battle

propositum, i -n proposition, suggestion; plan, ideal

proprium, i -n proper-thing

regnum, i -n kingdom

remedium, i -n remedy, cure

sacramentum, i -n sacrament; oath of allegiance

saeculum, i -n century

scriptum, i -n something written

sepulchrum, i -n grave, tomb

signum, i -n sign; seal; signal

solium, i(i) -n throne, seat

studium, i -n study; zeal

tabernaculum, i -n tabernacle, tent

templum, i -n temple

territotium, i(i) -n territory

venenum, i -n poison

verbum, i -n word

vinum, i -n wine

visum, i -n sight, vision

masc. but act like fem.

agricola, ae -m farmer

nauta, ae -m sailor

papa, ae -m pope

propheta, ae -m prophet

socialista, ae -m socialist

trapezita, ae -m banker

act like regular masc.

magister, tri -m teacher

puer, i -m boy

liber, eri -m children (pl.)

liber, i -m book

vir, i -m man

some nouns are genderless (m/f)

homicida, ae -c murderer

incola, ae -c inhabitant

fem. but acts masc.

periodus, i -f period (time)

synodus, i -f assembly, synod

  • ۹۵/۱۲/۲۷
  • پردیس

latin

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی